Meny
Varukorg 0

Ångerrätten

Enligt lagen om Distansavtal och avtal utanför affärslokal(DAL) har DU som privatkonsument alltid 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås. DAL gäller för distansavtal via postorder, TV-shop, internet, telefon eller på en plats utanför din affärslokal.

 Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats.

 - ÅNGERRÄTTEN GÄLLER INTE:

  • för en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.

- NÄR KONSUMENTEN UTÖVAR SIN ÅNGERRÄTT:

 Om konsumenten utövar sin ångerrätt måste denne skicka ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dagen ångerfristen börjar löpa. Ingen retur godkänns utan att man meddelat Suplife Adventure. Detta kan göras till returns@suplifeadventure.se.  I Ditt meddelande till oss måste det klart framgå att Du ångrar Dig. Det är viktigt att en kopia av faktura/följsedel bifogas för att vi skall se vilken order returen avser. Följande information skall också finnas med: datum beställningen gjordes, datum varorna mottogs, konsumentens namn och kontaktuppgifter samt datum.

  Du kan även använda dig av konsumentverkets ÅNGERBLANKETT. Bifoga denna tillsammans med kopia på faktura/följsedel till returns@suplifeadventure.se