Meny
Varukorg 0

Ångerrätten & Returer(DAL)-Product Page

- ÅNGERRÄTT

 Som privatkonsument har Du alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal(DAL). Ångerfristen börjar löpa den dag då konsumenten får varan ii sin besittning. Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås. DAL gäller för distansavtal via postorder, TV-shop, internet, telefon eller på en plats utanför din affärslokal.

 Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats.

 

- ÅNGERRÄTTEN GÄLLER INTE:

  • för en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel.
- NÄR KONSUMENTEN UTÖVAR SIN ÅNGERRÄTT: Om konsumenten utövar sin ångerrätt måste denne sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dagen ångerfristen börjar löpa. Detta kan göras till info@suplifeadventure.se. Ingen retur godkänns utan att man meddelat Suplife. I Ditt meddelande till oss måste det klart framgå att Du ångrar Dig. Det är viktigt att en kopia av faktura/följsedel bifogas för att vi skall se vilken order returen avser. Följande information skall också finnas med: datum beställningen gjordes, datum varorna mottogs, konsumentens namn och kontaktuppgifter samt datum.
 Konsumenten kan även använda sig av konsumentverkets ÅNGERBLANKETT. Bifoga denna tillsammans med kopia på faktura/följsedel till info@suplifeadventure.se.
- OUTLÖST FÖRSÄNDELSE
 Observera att ej uthämtad paket inte är samma sak som att utnyttja ångerrätt. Vid outlöst paket måste Du kontakta oss om Du vill ångra köpet. Annars skall kunden enligt konsumentköplagen betala företagets kostnad för outlöst paket och kostnad för transport och administration.
- RETURFRAKTEN
 Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad sända tillbaka varan till Suplifes leverantör. Suplife använder sig av olika leverantörer runt om i Europeiska Unionen. Returer skall sändas till Säljarens leverantörer och INTE till Säljarens adress. Du som kund ansvarar för returleveransen. Varan ska alltid returneras i originalförpackning med tillhörande emballage. Du som kund ansvarar för att paketera varan/varorna så att de inte skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst pga bristande emballage kommer att debiteras kunden. Om varan kommer bort under transport ska konsumenten reklamera till företaget som har utfört tjänsten.
 OBS! RETURER FÅR INTE BELÄGGAS MED UTHÄMTNINGSAVGIFTER(exempelvis postförskott)
- VÄRDEMINSKNING
 Konsumenten har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion. Suplife har rätt till ersättning för värdeminskning om konsumenten inte är försiktig, använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka varan. Avdrag för värdeminskning på varans fullständiga pris.
- ÅTERBETALNING
 Om konsumenten utövar sin ångerrätt, kommer Suplife att betala tillbaka vad konsumenten har betalat minus eventuell värdeminskning. Om konsumenten själv valt en dyrare frakt än standard alternativet så återbetalas endast kostnaden för standardalternativet. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. Återbetalning till konsumenten kommer att göras senast inom 14 dagar från att Suplife har fått kopia på inlämningskvitto eller att Suplifes leverantör fått tillbaka varan. Suplife kommer att använda samma betalningssätt som konsumenten, om inte konsumenten uttryckligen går med på något annat.
 
Läs mera om: 
- LAGEN OM DISTANDAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKAL(DAL) här.
- KONSUMENTKÖPLAGEN här.