Meny
Varukorg 0

Fraktvillkor - (product pages)

- VARULEVERANS/LEVERANSVILLKOR

 Om Din beställning finns på lager, och vi har behandlat betalningen med Ditt kreditkort, kommer varan att sändas inom fem arbetsdagar från den dagen beställningen mottogs. Vi kommer att skicka spårningsinformation inom 24 timmar, efter det att Din beställning lämnar lagret till Din e-postadress Du angav när Du checkade ut. Om Du inte får spårningsinformation från oss inom sex arbetsdagar från Din beställning, kontakta oss på sales@suplifeadventure.se.

 I de fall en försändelse mot förmodan blir försenad meddelar Suplife kunden detta genom e-post. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar om dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat Suplife att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja  en beställning, exempelvis då Suplifes leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Suplife. Suplife förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.

 

- OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

 Det är kundens ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom senast 14 dagar. Vid outlöst försändelse återsänds paketet till Suplifes leverantör. Suplife kan då komma att debitera kunden för frakt- och administrativa kostnader, för närvarande 250 kronor + moms.

 

- TRANSPORTSKADA

  Tillsammans med våra fraktpartners ansvarar vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från våra leverantörer till kunden. Du transportföretaget ansvarar för risken vid eventuell retur.

  •  Vänligen kontrollera förpackningen an Din vara när de anländer, om du märker någon skada skall Du genast i samband med att Du tar emot varan be om notering av skadat gods på fraktsedel.
  • Kontrollera att sändningen består av rätt antal kollin enligt fraktsedel.
  • Kontrollera emballagets skick: Om emballaget är skadat, kontrollera medan chauffören är kvar att inte även innehållet är skadat.
  • Om något kolli skulle saknas eller innehållet i något kolli vara skadat, anteckna brister/skador i transportörens exemplar av fraktsedeln före kvittering av mottagandet. Fotografera om möjligt skadan och bifoga fotot med skadeanmälan. EN SKADA SKALL OMEDELBART SKRIFTLIGEN REKLAMERAS TILL TRANSPORTÖREN, dock senast inom 7 dagar.
 Kunden skall behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning repareras eller byts produkten. För att förhindra ytterligare skador är Kunden skyldig att ta väl hand om varan samt returnera varan tillsammans med originala emballaget väl förpackad till Suplifes leverantör, försäkringsbolag eller transportföretaget.
Läs mera om:
- KONSUMENTKÖPLAGEN här.
LAGEN OM DISTANDAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKAL(DAL) här.